ใกล้วันเด็กแล้วนะครับ ทุกปีก่อนจะเข้าสู่วันเด็กของเราเนี่ย ก็จะมีการมอบคำขวัญให้เป็นของประจำงานวันเด็กจากนายกรัฐมนตรีนั้นเองครับ แต่เราเคยสงสัยไหมว่า ทำไมวันเด็กต้องมีคำขวัญ แล้วทำไมต้องมีวันเด็ก บทความในวันนี้ TamKung จะมาเล่าให้ฟังครับ

วันเด็กแห่งชาติหรือภาษาอังกฤษคือ Children's day โดยเป็นวันหนึ่งที่หลายประเทศจะให้ความสำคัญค่อนข้างมาก เนื่องจากทุกคนต้องการบอกว่าเด็กคืออนาคตของชาตินั้นเองและยังเป็นวันที่ให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งจะเติบโตขึ้นเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศในอนาคต จึงมีการจัดงานวันเด็กและกิจกรรมต่างๆ มากมาย

วันเด็กในต่างประเทศ

วันเด็กโลกก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 2497 เป็นวันเด็กสากลและมีการเฉลิมฉลองในวันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปี เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในระดับสากล การตระหนักรู้ในหมู่เด็กทั่วโลก และปรับปรุงสวัสดิภาพเด็ก


และวันที่ 20 พฤศจิกายนยังเป็นวันสำคัญ เนื่องจากเป็นวันที่ในปี 2502 ที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติรับรองปฏิญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก นอกจากนี้ยังเป็นวันที่ในปี 2532 เมื่อสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติรับรองอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก จึงทำให้วันเด็กสากลนั้นเป็นวันที่สำคัญครับ

วันเด็กของไทย

วันเด็กแห่งชาตินั้นก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ปี 2498 โดยคำเสนอจาก วี เอ็ม กุลกานี ผู้แทนองค์กรสมาพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศในเวลานั้น ได้ส่งคำเสนอการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของเด็กให้มากขึ้น เหมือนกับประเทศต่าง ๆ ที่ทำกัน และในตอนนั้นประเทศไทยก็ได้ตอบรับคำเสนอนั้น ก่อนจะเริ่มมีการนำเรื่องเข้าที่ประชุมของสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ​(ซึ่งปัจจุบันถูกยุบไปแล้ว) ก่อนจะได้มีมติคณะรัฐมนตรีรับหลักการ ให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น โดยจะให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการรับไปดำเนินการ


นั้นจึงทำให้ในวันที่ 3 ตุลาคม 2498 ประเทศไทยก็ได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติครั้งแรกของประเทศไทยนั้นเอง แต่ทำไมวันเด็กในทุกวันนี้มันไม่เหมือนกับเมื่อตอนเริ่มต้นล่ะ? 

เราก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อสมัยเริ่มการจัดงานในช่วงแรก ๆ เลยครับ เพราะว่าสมัยนั้นทางราชการได้กำหนดวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ และก็ได้จัดมาจนถึงปี 2508 แล้วหลังจากนั้นที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนั้นลงมติการเปลี่ยนแปลงวันจัดงานเพื่อความเหมาะสมครับ เพราะว่า ในเดือนตุลาคม ประเทศไทยยังอยู่ในฤดูฝน มีฝนตกมาก ก็เกรงว่าเด็กไม่สะดวกในการมาร่วมงาน และถ้าจัดงานวันจันทร์ ผู้ปกครองก็ต้องทำงาน ก็อาจจะไม่สะดวกในการพาเหล่าเด็ก ๆ ไปร่วมงาน ทำให้เปลี่ยนเป็นการจัดงานให้ตรงกับวันเสาร์ช่วงต้นเดือน และเปลี่ยนมาเป็นช่วงต้นปี เพราะอยากมีความหมายว่าทุกภาคส่วนของประเทศจะต้องให้ความสำคัญกับเด็กเป็นอันดับแรก ๆ นั้นเองครับ


ซึ่งในประเทศไทยวันเด็กแห่งชาตินั้จะตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี และสำหรับในประเทศไทยนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้มอบคำขวัญวันเด็กให้แก่เด็กไทยเป็นประจำทุกปี เป็นคำขวัญที่นายกรัฐมนตรีมอบให้เด็กไทย เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติของทุกปี โดยคำขวัญวันเด็กมีขึ้นครั้งแรก เมื่อปี 2499 และได้มอบคำขวัญวันเด็กให้ จึงได้ถือเป็นธรรมเนียมสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยคำขวัญปีนี้ นายกรัฐมนตรีก็ได้ให้คำขวัญประจำวันเด็กแห่งชาติคือ "รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม" และจะตรงกับวันที่ 8 มกราคม 2565 นั้นเองครับ

เพราะงั้นแล้วประเทศไทยไม่ใช่ประเทศเดียวที่มีวันเด็ก แต่ก็เป็นประเทศเดียวในโลกที่วันเด็กมีแค่คำขวัญ ซึ่งจากที่ผมเองได้ไปลองอ่านและหาข้อมูลก็พบว่าเราเองเป็นประเทศเดียวที่มีคำขวัญในวันเด็กแห่งชาติ ก็ไม่อาจทราบถึงความแตกต่างว่าเป็นเพราะอะไรนะครับ แต่อย่างที่เราทราบกันดีที่ว่า เด็กคืออนาคตของชาติครับ หลายประเทศก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และก็ยังเป็นอีกหนึ่งวันสั้น ๆ เพื่อเป็นเหมือนแรงบันดาลให้แก่เด็ก ๆ และเยาชนไปปรับใช้ในอนาคตนะครับ