อีกหนึ่งอาทิตย์ก็จะเข้าสู่ประเพณีสงกรานต์แล้วนะครับ สงกรานต์ เป็นวันหยุดราชการในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายนของทุกปี อย่างไรก็ดีหากใครที่ต้องการไปท่องเที่ยวหรือเดินทางต่างจังหวัดก็ต้องดูแลตัวเอง เดินทางปลอดภัย ดื่มไม่ขับนะครับผม